API GOOGLE DRIVE


ปรับปรุงระบบ (29/04/2018)
ยินดีต้องรับสู่เว็บ
อัปเดตล่าสุด
32x32

รออัพเดท (กำลังจัดทำ)

32x32

รองรับการใช้งานทั้ง ios และ android สคริปเรารองรับการใช้งานผ่านทั้งมือถือทุกระบบ ios และ android / ประกาศ (11/05/2018)

32x32

อัพเดทเซิฟเวอร์ ตอนนี้เซิฟเวอร์ทั้งหมดกลับมาใช้งานได้ปกติ ไม่จำกัดแบนวิช (ถ้ามีการเปลียนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง / ประกาศ (11/05/2018)

ค่าบริการ

Plan S M L XL XXL (1080p)
สเปก 2 Core/6 GB 4 Core/8 GB 6 Core/16 GB 8 Core/32 GB 12 Core/64 GB
พอร์ตความเร็ว 200 Mbit 400 Mbit 600 Mbit 1000 Mbit 1000 Mbit (เซิฟเวอร์เฉพาะ)
ผู้ชม(ประมาณ) 50 100 150 200 300
ราคา 1 เดือน 2500 บาท 3500 บาท 4500 บาท 5500 บาท 13000 บาท
ค่าติดตั้งครั้งแรก(จ่ายครั้งเดียว) 1500 บาท 1500 บาท 1500 บาท 1500 บาท 1500 บาท
หมายเหตุ
*จำนวนผู้เข้าชมมีผลต่อเซิฟเวอร์ เช่นดูแล้วกระตุก อันนี้เป็นผลมาจากแพลนคุณต่ำเกินไป
**แพลน S,M,L,XL มีการจำกัดแบนวิชบนเซิฟเวอร์ถ้าใช้งานตาม Port ต่อเนื่อง 9 วันความเร็วจะถูกปรับลงเหลือ 50% ของความเร็วพอร์ต เช่น แพลน M (200 Mbit/s ถ้าใช้งานต่อเนื่อง 9 วัน จะถูกปรับลดลง 100 Mbit/s)
*แพคเก็ตทั้งหมดรับประกันการใช้งาน 7 วัน / ไม่สามารถเพิ่มสเปกได้ต้องรอให้เซิฟหมดอายุต่อเดือนก่อน
*ถ้า Google อัพเดททางเราจะแก้ไขให้ อาจจะล่าช้าบ้าง แต่ถ้า google อัพเดทยากจนเกินไปทางเราขอปิดอัพเดทการใช้งานจนกว่าจะหาทางแก้ได้
*แนะนำไฟล์ที่อัพโหลดใส่ Google อย่างใส่ซ่อนหลายโฟลเดอร์ เพราะสคริปเราจะหาลิงค์ไม่เจอและจะไม่สามารถ Getlink ออกมาได้
*Api สามารถใช้งานได้เพียง 1 เว็ปไซต์เท่านั่น
*ลิงค์ทุกลิงค์มีการเข้ารหัสลิงค์ไว้ ป้องกันการรู้ลิงค์ Google Drive
*ผู้ชมอันนี้เป็นการประมาณอาจจะไม่ตรง อาจจะรอบรับมากหรือน้อยกว่าที่ทางเราระบุไว้ก็ได้
*แนะนำสคริป Get ได้แค่ 360p, 480p, 720p ขอปิด 1080p เนื่องจากเปลืองทรัพยากรเซิฟเวอร์ (แต่ถ้าต้องการสามารถสองถามคุยเพิ่มเติมได้)
*สคริปสามารถ Random server ได้ เป็นระบบแบ่งเบาเซิฟเวอร์ได้ ในกรณีเว็ปของคุณมีผู้เข้าชมเยอะ

Demo : เป็นเซิฟเวอร์ทำธรรมดาอาจจะล่าช้าบ้าง